Rapporter

Under denne fane vil projektgruppen løbende uploade relevante dokumenter og arbejdspapirer, som er frit tilgængelige for alle interesserede.

Projektansøgning

Her kan du downloade den oprindelige projektansøgning:

 

Delrapporter

 

Her kan der downloades delrapporter for de forskellige underarbejdsgrupper:

Konference materiale

Her kan du hente materiale fra slutkonferencen d. 6. september.

Materiale tests

Opdateres.

Interview skema

I testene 2017-2018 brugte arbejdsgruppen et digitalt spørgeskema, som kan tilgås her.

Nedenunder kan downloade det kvalitative spørgeskema fra 2016 og dertilhørende udleverede ark til eleven.

Arkiv

Her ligger de mest relevante dokumenter fra det gamle projekt i perioden 2012 – 2015, inkl. den endelige slutrapport.

Du kan læse mere om det gamle projekt her.