Sidste nyt
Projektet blev afsluttet i efteråret 2018. Du kan finde alle oplysningerne her på siden.

Velkommen

Projektet ”Unge Matematiksvage Mønsterbrydere” bygger på resultaterne fra det tidligere regions støttede projekt ”Unge med Matematikvanskeligheder/Dyskalkuli”, men starter ved de hovedproblemstillinger, som det tidligere projekt ikke gav svar på.
I nærværende projekt arbejdes der ikke med dyskalkulikere, fordi langt de færreste matematiklærere i gymnasieskolen møder disse. En anden forklaring er, at dyskalkulikere ikke kan hjælpes gennem kortvarige forløb – men kræver specialpædagogiske indsatser.
Vores fokus er derimod de 10-15% af en gymnasieårgang, som er matematiksvage.

Vi ønsker at afdække sammenhænge mellem manglende social mobilitet og unge med matematikvanskeligheder, fordi en forståelse for, hvorfor de har vanskeligheder, er nøglen til at foreslå effektive foranstaltninger til at hjælpe dem.

 

Vi ønsker at samle de bedste erfaringer fra Danmark og vore nabolande i en afprøvning og præsentation af konkrete virkemidler, indsatser og interventioner, som kan anvendes i grundskolen og ungdomsuddannelserne, for at hjælpe disse elever.

 

Vi ønsker at forbedre kommunikationen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, således at information om disse elevers vanskeligheder føres videre gennem systemet, så lærerne kan bygge videre på den indsats, der er leveret allerede i grundskolen.

 

Vi ønsker gennem kommunikation og træning at udbrede kendskabet til disse virkemidler til samarbejdspartnere i folkeskolen, de øvrige ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne. Dette opnås bl.a. ved at etablere et ”rejsehold” af lærere fra dette projekt, som kan besøge skoler og gymnasier i resten af Danmark.

Projektet

Projektet ”Unge Matematiksvage Mønsterbrydere” er støttet af Region Nordyllands Uddannelsespulje og gennemføres i perioden oktober 2015 til oktober 2018. Der deltager 7 gymnasier i projektet:

Hjørring Gymnasium og HF

EUC Nord, Hjørring/Frederikshavn

Frederikshavn Handelsskole, HHX

Brønderslev Gymnasium og HF

Aalborghus Gymnasium og HF

Aalborg Handelsskole, HHX

VUC Nordjylland

Desuden deltager Hjørring Ny Tiendeklasses center som associeret samt nogle partnerskoler og gymnasier i London.

Undervejs i projektet testes 2000 nordjyske førsteårselever på de deltagende gymnasier, og der udføres dybdegående interviews på ca. 200 matematiksvage elever. Formålet er gennem praksis afprøvning at foreslå konkrete metoder og hjælpemidler til en målrettet indsats overfor disse matematiksvage, som baseres på en dybere forståelse af, hvilke årsager der er til, at de har de problemer.

Læs mere her

Vi har testet

2000 elever på gymnasier i Nordjylland.

Nyheder

 • Afslutning af projektet 2. oktober 2018

  Walther og Daniel får nu samlet op på de sidste løse ender inden rapporten afsluttes pr 30. oktober. Planen er, at den…

  Læs mere her
 • Slutkonference 6. september 2018

  Tak for en rigtig god konference torsdag d 6. september! I kan finde alt materialet i toppen af siden under rapporter og…

  Læs mere her
 • Vi er oppe at køre igen! 24. juli 2018

  Hjemmesiden har været nede den sidste måneds tid. Dette skyldtes et anonymt hackerangreb, hvor vi måtte have fat i server-udbyder for at…

  Læs mere her
 • Slutkonference d 6. September 13. juni 2018

  Projektet er ved at nå vejs ende, og vi vil gerne afslutte med en konference d 6. september, hvor vi præsenterer projektets…

  Læs mere her

Organisering

Styregruppen, der består af rektorer og skoleledere fra de 7 deltagende gymnasier og skoler, mødes 2-3 gange årligt.

Arbejdsgruppen, der består af 1-2 matematiklærere fra alle 7 deltagende skoler samt fra Hjørring Ny Tiende, mødes 8-10 årligt.

Medlemmerne af arbejdsgruppen indgår i en række underarbejdsgrupper, der på ad-hoc basis arbejder med konkrete problemstillinger i projektet.

På alle uddannelsesinstitutionerne deltager yderligere lærere i den praktiske gennemførelse af test og interview.

Læs mere her

Rapporter

De fleste rapporter i projektet er offentligt tilgængelige og kan downloades her fra hjemmesiden.

Ved projektets opstart er der udfærdiget en ansøgning med projektbeskrivelse. Denne kan også hentes her fra siden.

Undervejs i projektet frigives delrapporter, der beskriver resultater, efterhånden som projektet skrider frem.

Endelig vil der blive udfærdiget en slutrapport, som i efteråret 2018 vil sammenfatte projektets konklusioner.

Vi vil også offentliggøre de spørgeskemaer og andre materialer, der udvikles under projektet.

Materiale fra konferencer, som vi deltager i, vil så vidt muligt også blive delt her.

Læs mere her